Lehighton Kia
 Sales 484-376-4676
Service 484-232-3542
1502 Blakeslee Blvd Dr E Lehighton, PA 18235
Today 8:30 AM - 5:00 PM
Open Today !
Sales: 8:30 AM - 5:00 PM
All Hours